teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Oktató adatlap

Dr. Szentpétery Péter

Tanszékvezető

Bemutatkozás

1956-ban született, teológiai tanulmányai elvégzése után, 1980 és 1989 között külügyi előadóként, majd titkárként dolgozott, közben Szentendrén és Érden végzett kisegítő szolgálatot. Tübingeni tanulmányai után, 1990-tõl dolgozik a Vallás- és Társadalomtudományi tanszéken, 1998 óta tanszékvezetőként.

 

Főbb kutatási területei:

 1. Új vallási mozgalmak, okkultizmus, ezoterika és keresztyén hit viszonya.

 2. A Jézus feltámadása és cáfolási kísérletei.
 3. A keresztyénség és a világvallások kinyilatkoztatásának kérdése.

 4. Az Újszövetség feltámadáshitéből kiindulva a bibliai teremtés- és megváltáshit, továbbá az evolúciós elmélet(ek), ill. az evolucionista világkép/nézet összeegyeztetésének problémái.

 

1975-1980

Tanulmányok a budapesti Evangélikus Teológiai Akadémián

1980

Lelkésszé avatás

1980-1989(1990)

A Magyarországi Evangélikus Egyház Külügyi Szolgálatának előadója, 1986-tól titkára. 1981 óta részvétel nemzetközi konferenciákon.

1984

Lelkészképesítő (parókusi) vizsga

1978-1997

Kisegítő lelkészi szolgálat

 • 1978-1987 Szentendrén és Pomázon rendszeresen, 1997-ig alkalmilag
 • 1978-1987 Érden rendszeresen, 1991-ig alkalmilag.

1989/1990

Tübingenben a Lutheránus Világszövetség ösztöndíjával.

Legfontosabb előadások, szemináriumok:

 • Christian Dietzfelbinger: A jánosi húsvéti történetek
 • Hans Küng: Az Apostoli Hitvallás ma
 • Jürgen Moltmann: A Szentháromság

1990-

 • Az Evangélikus Teológiai Akadémia majd Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatója.
 • A Vallás- és Társadalomtudományi Tanszék adjunktusa, mb. vezetője, 1999-től vezetője.
 • 1993 Doktorátus megszerzése. Értekezés címe: Vere resurrexit – Jézus feltámadásának radikális valósága ma. 420 o.
 • 1997 PhD fokozat odaítélése.
 • 1999 Docens, tanszékvezető
 • 2009 (febr. 20.) Habilitáció a Károli Gáspár Református Egyetemen

Tanított tárgyak 1990 óta:

 • Ökumenikus egyházismeret/Szimbolika 1990-
 • Görög és latin gyakorlás 1990/1991
 • Általános proszeminárium 1990-1993
 • Héber 1991-1999
 • Héber nyelvi egzegézis 1994-1996
 • Újszövetségi szeminárium 1994/1995
 • Vallástudományi szeminárium 1997-
 • Vallástörténet, világvallások 1998-
 • Német teológiai fordító szeminárium 2000-
 • Angol teológiai fordító szeminárium 2004-

Egyéb egyetemi tisztségek, tevékenységek:

 • Egyetemi Tanács (Szenátus) tagja 1994-2007
 • Posztgraduális tanfolyam ügyvivője 1995-1996
 • Levelező Hittantanári Tagozat ügyvivője 2000-2008
 • Doktori Iskola tagja 2000-
 • Tanulmányi Tanács és Kreditátviteli Bizottság tagja 2002-

Publikációk

 • Publikáció neve 1
 • Publikáció neve 2
 • Publikáció neve 3