teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Integratív mentálhigiéné

Integratív mentálhigiéné

A képzés célja olyan komplex mentálhigiénés szemléletmód, ismeretanyag, készségek és képességek (ki)fejlesztése, amelyek birtokában a végzett hallgatók személyiségükben, szakmai hivatásukban hatékonyabban és tudatosabban folytatják eredeti segítő hivatásukat, minősített szakemberként. A program kulcsfogalmai: integratív szemlélet, önismeret-fejlesztés, hivatásszemélyiség, interdiszciplináris látásmód és együttműködés, határtartás, segítő kapcsolat, spontán és hivatásos közösségi támogató hálózat, prevenció, érték és kultúra, elfogadás, empátia, türelem, felelősség, hitelesség, valamint integrált és tudatosított működésmód.
     A humán segítő foglalkozásúak (óvodapedagógus, tanító, tanár, gyógypedagógus, ápoló, védőnő, orvos, szociális munkás, családsegítő, jogász, katona, rendőr, lelkész stb.) alaptevékenységét kívánja effektívebbé tenni azáltal, hogy az emberi kapcsolatokhoz szükséges ismereteknek a saját szakterületükbe történő integrálását támogatja. 
     A képzés a gyakorlati munka színvonalának emelését és hatékonyabbá válását szolgálja.

Szaknév: Integratív mentálhigiéné

Szakképzettség: integratív mentálhigiénés szakember

Szint: szakirányú továbbképzés

Képzési idő: 4 félév

Megszerzendő kreditek száma: 120 kredit

Tagozat: részmunkaidő

Finanszírozási forma: Csak önköltséges finanszírozási formában hirdetjük.

Önköltség mértéke: 195.000 Ft/félév

A hétévenkénti pedagógus-továbbképzési kötelezettség a képzés elvégzésével teljesíthető.

Idegennyelvi követelmény: A szakon nincs idegen-nyelvi követelmény.

Képzésre jelentkezés: A központi felvételi eljárást követően a fennmaradó helyek függvényében indítjuk a jelentkezést.

Képzési napok 2023-2024