teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50
teologia@lutheran.hu +36 1 469 10 50

Egyháztörténeti Tanszék

Bemutatkozás

Martin Luther Dorothea Jörgernek

[Wittenberg,] 1537. június 3.

WA.B 8: 87-88 (3155. sz.) német; LVM 7: 604-605 (3155. sz.).

A nemes, erényes Dorothea Jörger asszonynak, Köppach özvegy úrnőjének, az én kegyes, jó barátnémnak.

Kegyelem és békesség Krisztusban! Nemes, erényes Asszonyom! Mivel kérted, hogy Andreas úr szolgálatodra jelenjen meg, kérem, fogadd őt jóindulatodba! Mert ő, mint tudod, istenfélő ember, és aggódik, hogy helyzete ott nem lesz veszélytelen, és ügyel, nehogy benneteket is veszélybe sodorjon. De biztosan el tudod látni tanáccsal, ha úgy hozza a szükség. Legjobb tudásom szerint felkészítettem, ha egyáltalán lehetséges, hogy eszerint viselje magát. Krisztus, a mi édes Urunk legyen veled és erősítsen meg mindannyiotokkal együtt az ő szent elhívásában, ámen!

Stiefel magiszter kérte, ha írnék neked, üdvözöljelek melegen a nevében és kívánjam az ő Miatyánkját. Istennek hála, jól van. Szentháromság ünnepe utáni vasárnap 1537-ben.

Martinus Luther doktor

Munkatársak

Egyháztörténeti Tanszék
Dr. Csepregi Zoltán
tanszékvezető, egyetemi tanár
Egyháztörténeti Tanszék
zoltan.csepregi@lutheran.hu
Dr. Korányi András
egyetemi tanár
Egyháztörténeti Tanszék
andras.koranyi@lutheran.hu
Bódi Emese Judit
oktató
Egyháztörténeti Tanszék
emese.bodi@lutheran.hu